Je kunt je telefonisch en via het contactformulier aanmelden voor specialistische GGZ-hulp. Als je voor de eerste keer op gesprek komt, neem dan je identiteitsbewijs mee. Tevens is het belangrijk dat je een verwijsbrief van de huisarts meeneemt. 

Intake en diagnostiek
In de eerste paar gesprekken bespreken we je klachten/problemen, en wordt je gevraagd een aantal vragenlijsten in te vullen. Dit in het kader van Routine Outcome Monitoring (ROM), waarmee de voortgang van de behandeling kan worden bekeken. Na het intakegesprek zal er gezamenlijk een behandelplan worden opgesteld wat als leidraad wordt gebruikt binnen de behandeling. Mocht uit het intakegesprek blijken dat een behandeling bij de praktijk niet de juiste optie is, dan wordt samen gekeken naar een goed alternatief. De kosten voor het intakegesprek worden wel gedeclareerd. Zie verder onder het kopje ‘tarieven’.